KDO Economic

Automatyczny kocioł retortowy


Dostępny w mocach: 15kW, 20kW, 25kW, 30kW, 35W, 50kW, 65kW, 75kW z zasobnikiem z lewej lub z prawej strony.

Dostępny również w wersji Plus ze sterownikiem obsługującym 4 pompy

Więcej

KDO Economic


Kotły KDO Economic przeznaczone są dla klientów szukających alternatywy dla kotłów gazowych bądź olejowych oraz ceniących sobie wysoki komfort cieplny w połączeniu z ekonomiczną ekploaotacją urządzenia. Uzyskanie wysokich parametrów ekologicznych podczas procesu spalania pozwoliło na zdobycie świadectwa w zakresie emisji wg normy PN-EN 303-5:2012 w klasie 5. W związku z tym kocioł ten dopuszczony jest do programów ograniczenia niskiej emisji w poszczególnych miastach i gminach. Zastosowanie nowoczesnego palnika retortowego własnej, zastrzeżonej konstrukcji pozwoliło na zwiększenie swobody stosowanego paliwa.


Moc znamionowa kW 15 20 25 30 35 50 65 75
Minimalna wysokość komina m 6 8 8 8 9 10 11 11
Szerokość wymiennika mm 470 470 470 550 610 660 800 800
Wysokość kotła mm 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1600 1600
Głębokość wymiennika* mm 470 580 700 820 820 880 980 1020
Wysokość od podstawy kotła do początku czopucha mm 940 940 940 890 890 825 825 825
Wymiary czopucha cm φ 16 φ 16 φ 16 φ 18 φ 20 26*26 26*26 26*26
Masa kotła kg 285 320 410 480 540 600 660 700
PalnikOryginalna konstrukcja naszego palnika umożliwia nie tylko stosowanie ekogroszku jako paliwa podstawowego, ale także gorszych jego sortów czy też mieszanek ekogroszku z miałem.

Podstawowy sterownik montowany w kotłach KDO Economic umożliwia:

  • Płynną regulację procesu spalania
  • Sterowanie pompą CO
  • Sterowanie pompą CWU
  • Ustawienie priorytetu grzania zasobnika CWU
  • Grzania tylko zasobnika CWU (tzw tryb letni)
  • Możliwość wyłączenia podajnika paliwa i sterowania jak kotłem zasypowym
  • Współpracę z regulatorem pokojowym podnosząc komfort cieplny w pomieszczeniach mieszkalnych

Sterownik ten posiada:

  • Zabezpieczenie przeciwko nadmiernemu przegrzaniu kotła
  • Zabezpieczenie przeciwko cofnięciu płomienia do podajnika i zasobnika paliwa
  • Zabezpieczenie przeciwko ciągłej pracy podajnika jeżeli w zasobniku zabraknie paliwa


Dostępny również w wersji Plus ze sterownikiem obsługującym 4 pompy

Wytyczne odnośnie stosowanego paliwa (groszek)

 

Mogą być stosowane węgle o niewielkich lub średnich zdolnościach koksowania, jak typ 31 lub typ 32 o zawartości części lotnych powyżej 30%. Każdy zastosowany typ węgla winien mieć granulację poniżej 25 mm!
Maksymalna ilość miału przechodząca przez sito 1/8” wynosi
• dla typu 31 (tylko dla sklasyfikowanych węgli) do 20%
• dla typu 32 (tylko dla sklasyfikowanych niekoksujących węgli) do 20%
Wilgotność max. do 10% !!!
Spiekalność RJ max 10
Zawartość popiołu max 10%
Siarka max 0,6%

 

Wytyczne odnośnie stosowanego paliwa (miał)

 

Maksymalny rozmiar ziaren węgla zawartego w miale jest ograniczony do 30 mm. Mogą być stosowane węgle o niewielkich lub średnich zdolnościach koksowania, jak typ 31 lub typ 32 Wilgotność max. do 10% !!!

 

UWAGA! 
WILGOTNOŚĆ Jest to absolutnie wiodący parametr stosowanego paliwa. Bardzo trudne jest spalanie węgla, kiedy jest on nadmiernie mokry. Stosowanie mokrego paliwa utrudnia zsypywanie węgla ze zbiornika, powoduje również nadmierne zużycie podzespołów co grozi utratą gwarancji!!!
Węgle zawierające ponad 10% wilgoci absolutnie nie są polecane.

 

Właściwy wybór typu i gatunku węgla zapewnia:

• bezawaryjną pracę podajnika i kotła
• wyższą sprawność pracy retorty i oszczędność paliwa rzędu do 15% w porównaniu do paliwa gorszej jakości
• ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych związków chemicznych.

30 produktów w tej kategorii