AGAT

Kocioł górnego spalania z rusztem wodnym i mechanicznym przegarniaczem


Dostępny w mocach: 14kW, 18kW, 23kW, 26kW, 29kW, 35kW, 39kW, 45kW, 55kW, 65kW.

Więcej

Agat

Kotły AGAT przeznaczone są dla klientów wykorzystujących jako paliwo nie tylko węgiel kamienny czy brunatny ale szerszą gamę paliw stałych takich jak min. koks, miał, muł, zrębki drzewa czy drewno kawałkowe. Konstrukcja tego kotła to odpowiednik wymiennika RUBIN różniąca się zastosowanym rusztem wodnym. Zastosowany ruszt wodny chroni palenisko przed uszkodzeniami spowodowanymi użyciem koksu jako paliwa podstawowego. Również mieszanki paliw koksujących z innymi paliwami zastępczymi można bezpiecznie spalać na tego typu palenisku. Konstrukcja kotła realizuje technikę górnego spalania która należy do najpopularniejszych sposobów spalania paliwa. W kotle o takim systemie całe paliwo wypełniające komorę wymiennika poddawane jest działaniu ognia, a szybkość oraz jakość spalania uzależniona jest od ustawień przepływu powietrza. Dość łatwo więc jest osiągnąć dużą moc cieplną.

Duża komora paleniskowa umożliwia załadunek paliwa w ilości gwarantującej wielogodzinne spalanie. Kotły pracują z wykorzystaniem naturalnego ciągu powietrza przez co nie potrzebują zasilania elektrycznego. Urządzenie standardowo przystosowane jest do zamontowania zestawu nadmuchowego, który wspomaga proces spalania.

Dodatkowo oprócz stosowania atestowanej blachy grubości 6mm, modele 14-29 kW wyposażono w mechaniczny przegarniacz zładu paliwa co znacznie ułatwia obsługę urządzenia.Podstawowy sterownik montowany w kotłach KDO Economic umożliwia:

  • Płynną regulację procesu spalania
  • Sterowanie pompą CO
  • Sterowanie pompą CWU
  • Ustawienie priorytetu grzania zasobnika CWU
  • Grzania tylko zasobnika CWU (tzw tryb letni)
  • Możliwość wyłączenia podajnika paliwa i sterowania jak kotłem zasypowym
  • Współpracę z regulatorem pokojowym podnosząc komfort cieplny w pomieszczeniach mieszkalnych

Sterownik ten posiada:

  • Zabezpieczenie przeciwko nadmiernemu przegrzaniu kotła
  • Zabezpieczenie przeciwko cofnięciu płomienia do podajnika i zasobnika paliwa
  • Zabezpieczenie przeciwko ciągłej pracy podajnika jeżeli w zasobniku zabraknie paliwa


Pobierz instrukcję PDF

Paliwem podstawowym jest węgiel kamienny do celów energetycznych typu 32.1 sortymentu orzech lub groszek o wartości opałowej Wd> 23 MJ/kg; o własnościach określonych w PN-82/G-97001-3.

Paliwami zastępczymi do opalania kotłów są mieszanki węgla z koksem, węgiel kamienny innych sortymentów, mieszanki węgla z miałem węgiel brunatny itp. Może to być również drewno opałowe z drzew liściastych o dużej twardości, takich jak: dąb, buk, akacja, jesion czy grab oraz również drewna miększe z: brzozy czy topoli oraz ich odpady.

Należy stosować paliwo suche. Wilgotność drewna nie powinna być wyższa jak 20% .

Przy stosowaniu paliw zastępczych należy się liczyć z obniżeniem parametrów pracy kotła.

30 produktów w tej kategorii