RUBIN

Kocioł górnego spalania z rusztem żeliwnym i mechanicznym przegarniaczem


Dostępny w mocach: 10kW, 14kW, 18kW, 23kW, 26kW, 29kW, 35kW.

Więcej

Rubin

Kotły Rubin przeznaczone są dla klientów wykorzystujących jako paliwo nie tylko węgiel kamienny czy brunatny ale szerszą gamę paliw stałych takich jak min. miał, muł, zrębki drzewa czy drewno kawałkowe. Urządzenie wyposażone jest w ruszt żeliwny. Konstrukcja kotła realizuje technikę górnego spalania która należy do najpopularniejszych sposobów spalania paliwa. W kotle o takim systemie całe paliwo wypełniające komorę wymiennika poddawane jest działaniu ognia, a szybkość oraz jakość spalania uzależniona jest od ustawień przepływu powietrza. Dość łatwo więc jest osiągnąć dużą moc cieplną.

Duża komora paleniskowa umożliwia załadunek paliwa w ilości gwarantującej wielogodzinne spalanie. Kotły pracują z wykorzystaniem naturalnego ciągu powietrza przez co nie potrzebują zasilania elektrycznego. Urządzenie standardowo przystosowane jest do zamontowania zestawu nadmuchowego, który wspomaga proces spalania.

Kotły Rubin przystosowane są po współpracy z miarkownikami ciągu lub zestawami nadmuchowymi (sterownik wentylator).

Miarkownik ciągu umożliwia płynną zmianę otwarcia przepustnicy, przez co możliwa jest regulacja intensywności spalania ograniczająca konieczność częstej obsługi kotła.

Dodatkowo oprócz stosowania atestowanej blachy grubości 6mm, wszystkie modele (10-35 kW) wyposażono w mechaniczny przegarniacz zładu paliwa co znacznie ułatwia obsługę urządzenia.Mikroprocesorowy regulator temperatury kotła c.o. i c.w.u. EKOSter CWU przeznaczony jest do sterowania nadmuchem w kotłach c.o., załączania pompy obiegowej w instalacjach c.o. i pompy ładującej zasobnik c.w.u.

  Realizowane funkcje:
 • utrzymywanie ustawionej temperatury kotła przez sterowanie nadmuchem
 • płynny rozruch dmuchawy i ustawiana moc (tryb serwisowy)
 • ustawiana moc dmuchawy
 • programowalny przedmuch kotła
 • automatyczne wyłączanie sterowania po wygaszeniu kotła
 • blokowanie pracy dmuchawy na czas podkładania paliwa do kotła
 • sterowanie pompą obiegową c.o. w zależności od mierzonej temperatury na kotle
 • możliwość włączenia lub wyłączenia priorytetu ciepłej wody
 • sterowanie pompą ładującą zasobnik c.w.u. w zależności od wymaganej temperatury
 • funkcja COMFORT SYSTEM - funkcja ochrony przed zamrożeniem instalacji i przegrzaniem kotła
 • sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury „Er”
 • regulowana jasność wyświetlacza - zwiększana na czas zmiany ustawień


Pobierz instrukcję PDF
Podstawowym paliwem dla tego typu kotłów jest węgiel kamienny do celów energetycznych typ 32.1 sortymentu orzech, klasy 24/12 wg PN-91/G-04510. Paliwo to gwarantuje uzyskanie deklarowanej mocy. Dobre efekty uzyskuje się spalając mieszanki węgla kamiennego z miałem, drewnem itp.

30 produktów w tej kategorii