KDO-U (S)

Kocioł zasypowy dolnego spalania z rusztem żeliwnym oraz dźwignią zmiany sposobu spalania górne/dolne


Dostępny w mocach: 8kW, 12kW, 17kW, 22kW, 25kW, 28kW, 33kW, 39kW, 44kW

Więcej

KDO-U (S)


System dolnego spalania należy do najbardziej efektywnych i ekologicznych rodzajów spalania w kotłach zasypowych. Sprawność takich kotłów dochodzi do 84%. Kocioł KDO-U to urządzenie łączące w sobie zalety kotłów z dolnym i górnym systemem spalaniem paliwa. Zastosowanie przysłony pozwalającej na zmianę sposobu spalania z górnego na dolny znacznie ułatwia rozpalenie kotła szczególnie w przypadku słabego ciągu kominowego, co w sposób zdecydowany podnosi jego walory użytkowe. Ponieważ system dolnego spalania ma utrudniony przepływ spalin, jego eksploatacja przy zimnym kominie (czyli podczas rozpalania) jest znacznie utrudniona lub wręcz niemożliwa ponieważ występuje dymienie z kotła. Umożliwienie na czas rozruchu zmiany systemu spalania na górny eliminuje tę niedogodność.
Po zakończeniu procesu rozpalania zmienia się system spalania na dolny co umożliwia znaczne podniesienie efektywności i ekologiczności eksploatacji kotła. Kocioł ten stanowi znakomitą ofertę dla wymagających użytkowników ceniących sobie ekologię i wysokie parametry techniczne. Palenisko zbudowanie z żeliwnych rusztowin sztabkowych poprawia efektywność spalania podnosząc sprawność kotła. Mechaniczne potrząsanie rusztem pomaga w usuwaniu pozostałości po spalonym paliwie.

Kotły KDO-U przystosowane są po współpracy z miarkownikami ciągu lub wentylatorami nadmuchowymi.

Miarkownik ciągu umożliwia płynną zmianę otwarcia przepustnicy, co umożliwia regulację intensywności spalania ograniczając konieczność częstej obsługi kotła.

Mikroprocesorowy regulator temperatury kotła c.o. i c.w.u. EKOSter CWU przeznaczony jest do sterowania nadmuchem w kotłach c.o., załączania pompy obiegowej w instalacjach c.o. i pompy ładującej zasobnik c.w.u.

Realizowane funkcje:
 • utrzymywanie ustawionej temperatury kotła przez sterowanie nadmuchem
 • płynny rozruch dmuchawy i ustawiana moc (tryb serwisowy)
 • ustawiana moc dmuchawy
 • programowalny przedmuch kotła
 • automatyczne wyłączanie sterowania po wygaszeniu kotła
 • blokowanie pracy dmuchawy na czas podkładania paliwa do kotła
 • sterowanie pompą obiegową c.o. w zależności od mierzonej temperatury na kotle
 • możliwość włączenia lub wyłączenia priorytetu ciepłej wody
 • sterowanie pompą ładującą zasobnik c.w.u. w zależności od wymaganej temperatury
 • funkcja COMFORT SYSTEM - funkcja ochrony przed zamrożeniem instalacji i przegrzaniem kotła
 • sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury „Er”
 • regulowana jasność wyświetlacza - zwiększana na czas zmiany ustawień
Pobierz instrukcję PDF
Podstawowym paliwem do kotłów grzewczych zasypowych jest węgiel kamienny do celów energetycznych sortymentu orzech, groszek. Paliwo to gwarantuje uzyskanie deklarowanej mocy. Dobre efekty uzyskuje się spalając mieszanki węgla kamiennego z miałem, drewnem itp.

30 produktów w tej kategorii