MULTI DUO z palnikiem rynnowym

MULTI DUO z podajnikiem rynnowym


Dostępny w mocach: 20kW, 25kW, 30kW z zasobnikiem z lewej lub z prawej strony.

Dostępny również w wersji Plus ze sterownikiem obsługującym 4 pompy

Więcej

Multi Duo


To konstrukcja bazująca na sprawdzonej budowie wymienników kotłów Integra Lux oraz Moder Duo. Konstrukcja oparta jest na charakterystycznym dla naszych kotłów trój-ciągowym obiegiem spalin, posiadająca dwie komory spalania: dolna komora wyposażona jest w autorski palnik typu rynnowego. Górną komorę tworzy stały ruszt chłodzony wodą, który umożliwia spalanie innych paliw w sposób tradycyjny, a także pracę kotła w sytuacjach awaryjnych. Zdecydowaną zaletą tego rozwiązania jest brak konieczności zdejmowania lub zakładania stałego paleniska żeliwnego chcąc zmienić sposób palenia. Integracja obu tych technik spalania w jednym urządzeniu gwarantuje użytkownikowi możliwość dostosowania sposobu ogrzewania swojego mieszkania do aktualnych możliwości finansowo-paliwowych.






Palnik



Kocioł wyposażony jest w nowatorski palnik typu rynnowego, który zdobywa w ostatnim czasie dużą popularność wśród użytkowników kotłów automatycznych. Podstawową jego zaletą jest możliwość stosowania szerokiej gamy paliw stałych w trybie pracy automatycznej począwszy od ekogroszku przez miał kwalifikowany, a kończąc na pelcie czy suchych ziarnach zbóż. Palnik został tak zaprojektowany aby mógł spalać frakcje paliw o średnicy do 32 mm. Palnik charakteryzuje się zdecydowanie większa wydajnością cieplną (wielkość paleniska) od swoich konkurentów na rynku, co w przypadku spalania paliw o niższych wartościach energetycznych niż ekogroszek zdecydowanie pozytywnie wpłynie na osiągane parametry spalania.

Podstawowy sterownik montowany w kotłach Multi Duo umożliwia:

 • Płynną regulację procesu spalania
 • Sterowanie pompą CO
 • Sterowanie pompą CWU
 • Ustawienie priorytetu grzania zasobnika CWU
 • Grzania tylko zasobnika CWU (tzw tryb letni)
 • Możliwość wyłączenia podajnika paliwa i sterowania jak kotłem zasypowym
 • Współpracę z regulatorem pokojowym podnosząc komfort cieplny w pomieszczeniach mieszkalnych

Sterownik ten posiada:

 • Zabezpieczenie przeciwko nadmiernemu przegrzaniu kotła
 • Zabezpieczenie przeciwko cofnięciu płomienia do podajnika i zasobnika paliwa
 • Zabezpieczenie przeciwko ciągłej pracy podajnika jeżeli w zasobniku zabraknie paliwa

Dostępny również w wersji Plus ze sterownikiem obsługującym 4 pompy



Pobierz instrukcję PDF

Paliwa stosowane w automatycznym trybie pracy

Paliwa podstawowe. Wytyczne odnośnie stosowanego paliwa (groszek i miał)

Mogą być stosowane węgle o niewielkich lub średnich zdolnościach koksowania, jak typ 31.2 lub typ 32.1 o zawartości części lotnych powyżej 30%.
Granulacja paliwa wynosi do 32 mm
Wilgotność max. do 10% !!!
Spiekalność RJ max 10
Zawartość popiołu max 10%
Siarka max 0,6%

Właściwy wybór typu i gatunku węgla zapewnia:
• bezawaryjną pracę podajnika i kotła
• wyższą sprawność pracy retorty i oszczędność paliwa rzędu do 15% w porównaniu do paliwa gorszej jakości
• ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych związków chemicznych.

Paliwa zastępcze. Wytyczne odnośnie stosowanego paliwa (pellets)

Surowcem do produkcji granulatu paliwowego z biomasy może być każdy rodzaj roślin. Najcenniejsze, a dokładniej najbardziej kaloryczne są odpady drzewne: trociny, ścinki i wióry, z których produkowany jest np. pelet barlinecki (70% trocin iglastych i 30% liściastych). Wysuszony i rozdrobniony materiał, poddawany jest zabiegowi podgrzewania w wyniku którego lignina - jeden z podstawowych składników drewna - zaczyna wykazywać właściwości kleju. Gorąca masa cząsteczek ligniny i celulozy jest następnie granulowana, tak aby ostatecznie uzyskać postać gotowego peletu.

  Pellets wykonany zgodnie z DIN 51731:
 • granulacja 5 - 8 mm
 • polecana wartość opałowa: 17500 - 19500 kJ/kg
 • zapopielenie maks. 1.5 %
 • wilgotność maks. 12 %
 • ciężar właściwy (gęstość): 1.0 - 1.4 kg/dm3

UWAGA! 
WILGOTNOŚĆ Jest to absolutnie wiodący parametr stosowanego paliwa. Bardzo trudne jest spalanie węgla, kiedy jest on nadmiernie mokry. Stosowanie mokrego paliwa utrudnia zsypywanie węgla ze zbiornika, powoduje również nadmierne zużycie podzespołów co grozi utratą gwarancji!!!
Paliwa zawierające ponad 10% wilgoci absolutnie nie są polecane.

 

Paliwa stosowane w zasypowym (ręcznym) trybie pracy

Paliwem podstawowym jest węgiel kamienny do celów energetycznych typu 32.1 sortymentu orzech lub groszek o wartości opałowej Wd> 23 MJ/kg; o własnościach określonych w PN-82/G-97001-3.

Paliwami zastępczymi do opalania kotłów są mieszanki węgla z koksem, węgiel kamienny innych sortymentów, mieszanki węgla z miałem węgiel brunatny itp. Może to być również drewno opałowe z drzew liściastych o dużej twardości, takich jak: dąb, buk, akacja, jesion czy grab oraz również drewna miększe z: brzozy czy topoli oraz ich odpady.

Należy stosować paliwo suche. Wilgotność drewna nie powinna być wyższa jak 20% .

Przy stosowaniu paliw zastępczych należy się liczyć z obniżeniem parametrów pracy kotła.

30 produktów w tej kategorii