INTEGRA LUX PLUS 22 kW zasobnik z lewej strony

Dwupaleniskowy kocioł z podajnikiem ślimakowym z regulatorem obsługującym cztery pompy i zawór mieszający.

Więcej

INTEGRA LUX PLUS to nowoczesna dwupaleniskowa konstrukcja kotła stalowego. Urządzenie wyposażone jest w nowoczesny palnik retortowy własnej, zastrzeżonej konstrukcji osiągający wysokie parametry spalania przez co kocioł bardzo dobrze radzi sobie ze spalaniem nie tylko ekogroszku, ale także gorszych jego sortów czy mieszanek ekogroszku z miałem. Pojemna komora zasypowa nad stałym rusztem wodnym, w który wyposażone jest nasze urządzenie pozwala na spalanie węgla lub jego mieszanek z miałem, drewnem, mułem sposobem tradycyjnym osiągając zadowalającą stałopalność kotła. Zdecydowaną zaletą tego rozwiązania jest brak konieczności zdejmowania lub zakładania awaryjnego paleniska żeliwnego, chcąc zmienić sposób palenia. Integracja obu technik spalania w jednym urządzeniu gwarantuje użytkownikowi możliwość dostosowania sposobu ogrzewania swojego mieszkania do aktualnych możliwości finansowo-paliwowych czy warunków technicznych.

Paliwo

Wytyczne odnośnie stosowanego paliwa (groszek)

Mogą być stosowane węgle o niewielkich lub średnich zdolnościach koksowania, jak typ 31 lub typ 32 o zawartości części lotnych powyżej 30%. Każdy zastosowany typ węgla winien mieć granulację poniżej 25 mm!
Maksymalna ilość miału przechodząca przez sito 1/8” wynosi
• dla typu 31 (tylko dla sklasyfikowanych węgli) do 20%
• dla typu 32 (tylko dla sklasyfikowanych niekoksujących węgli) do 20%
Wilgotność max. do 10% !!!
Spiekalność RJ max 10
Zawartość popiołu max 10%
Siarka max 0,6%

Wytyczne odnośnie stosowanego paliwa (miał)

Maksymalny rozmiar ziaren węgla zawartego w miale jest ograniczony do 30 mm. Mogą być stosowane węgle o niewielkich lub średnich zdolnościach koksowania, jak typ 31 lub typ 32 Wilgotność max. do 10% !!!

UWAGA!
WILGOTNOŚĆ Jest to absolutnie wiodący parametr stosowanego paliwa. Bardzo trudne jest spalanie węgla, kiedy jest on nadmiernie mokry. Stosowanie mokrego paliwa utrudnia zsypywanie węgla ze zbiornika, powoduje również nadmierne zużycie podzespołów co grozi utratą gwarancji!!!
Węgle zawierające ponad 10% wilgoci absolutnie nie są polecane.

 Właściwy wybór typu i gatunku węgla zapewnia:

• bezawaryjną pracę podajnika i kotła
• wyższą sprawność pracy retorty i oszczędność paliwa rzędu do 15% w porównaniu do paliwa gorszej jakości
• ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych związków chemicznych.

Sterowanie

 Sterownik montowany w kotłach Integra Lux Plus umożliwia:

 • Płynną regulację procesu spalania
 • Sterowanie pompą CO
 • Sterowanie pompą CWU
 • Sterowanie pompą podłogowa
 • Sterowanie pompą cyrkulacyjną CWU
 • Ustawienie priorytetu grzania zasobnika CWU
 • Grzania tylko zasobnika CWU (tzw tryb letni)
 • Sterowanie zaworem mieszającym
 • Możliwość podłączenia dodatkowych dwóch zaworów mieszających
 • Możliwość podłączenia modułu Ethernet lub GSM
 • Możliwość wyłączenia podajnika paliwa i sterowania jak kotłem zasypowym
 • Współpracę z regulatorem pokojowym podnosząc komfort cieplny w pomieszczeniach mieszkalnych
 • Sterownik ten posiada:
 • Zabezpieczenie przeciwko nadmiernemu przegrzaniu kotła
 • Zabezpieczenie przeciwko cofnięciu płomienia do podajnika i zasobnika paliwa
 • Zabezpieczenie przeciwko ciągłej pracy podajnika jeżeli w zasobniku zabraknie paliwa

Palnik

 W kotle INTEGRA LUX zastosowano nowoczesny palnik retortowy, II generacji, własnej konstrukcji. Nowatorskie rozwiązania dotyczące geometrii palnika, doprowadzenia powietrza w określony obszar spalanego paliwa, wydłużony czas przebywania paliwa w wysokiej temperaturze – pozwalający na dokładne dopalanie się paliwa, kształt oraz budowa ślimaka transportującego węgiel do palnika umożliwiają efektywne spalanie nie tylko ekogroszku ale jego mieszanek z miałem węglowym czy nawet samego miału węglowego o określonych parametrach.

 • Szerokość całego urządzenia 1250 mm
 • Szerokość samego wymiennika 550 mm
 • Głębokość urządzenia (bez czopucha i drzwi) 700 mm
 • Wysokość samego wymiennika 1410 mm
 • Całkowita waga urządzenia 460 kg
 • Średnica czopucha fi 155 mm
 • Średnica mufy na dachu 2"
 • Średnica muf z tyłu kotla 6/4"
 • Wymagany ciąg w kominie 22 Pa
 • Minimalna wysokość komina 8 m

Sterowanie

 Sterownik montowany w kotłach Integra Lux Plus umożliwia:

 • Płynną regulację procesu spalania
 • Sterowanie pompą CO
 • Sterowanie pompą CWU
 • Sterowanie pompą podłogowa
 • Sterowanie pompą cyrkulacyjną CWU
 • Ustawienie priorytetu grzania zasobnika CWU
 • Grzania tylko zasobnika CWU (tzw tryb letni)
 • Sterowanie zaworem mieszającym
 • Możliwość podłączenia dodatkowych dwóch zaworów mieszających
 • Możliwość podłączenia modułu Ethernet lub GSM
 • Możliwość wyłączenia podajnika paliwa i sterowania jak kotłem zasypowym
 • Współpracę z regulatorem pokojowym podnosząc komfort cieplny w pomieszczeniach mieszkalnych
 • Sterownik ten posiada:
 • Zabezpieczenie przeciwko nadmiernemu przegrzaniu kotła
 • Zabezpieczenie przeciwko cofnięciu płomienia do podajnika i zasobnika paliwa
 • Zabezpieczenie przeciwko ciągłej pracy podajnika jeżeli w zasobniku zabraknie paliwa

Paliwo

Wytyczne odnośnie stosowanego paliwa (groszek)

Mogą być stosowane węgle o niewielkich lub średnich zdolnościach koksowania, jak typ 31 lub typ 32 o zawartości części lotnych powyżej 30%. Każdy zastosowany typ węgla winien mieć granulację poniżej 25 mm!
Maksymalna ilość miału przechodząca przez sito 1/8” wynosi
• dla typu 31 (tylko dla sklasyfikowanych węgli) do 20%
• dla typu 32 (tylko dla sklasyfikowanych niekoksujących węgli) do 20%
Wilgotność max. do 10% !!!
Spiekalność RJ max 10
Zawartość popiołu max 10%
Siarka max 0,6%

Wytyczne odnośnie stosowanego paliwa (miał)

Maksymalny rozmiar ziaren węgla zawartego w miale jest ograniczony do 30 mm. Mogą być stosowane węgle o niewielkich lub średnich zdolnościach koksowania, jak typ 31 lub typ 32 Wilgotność max. do 10% !!!

UWAGA!
WILGOTNOŚĆ Jest to absolutnie wiodący parametr stosowanego paliwa. Bardzo trudne jest spalanie węgla, kiedy jest on nadmiernie mokry. Stosowanie mokrego paliwa utrudnia zsypywanie węgla ze zbiornika, powoduje również nadmierne zużycie podzespołów co grozi utratą gwarancji!!!
Węgle zawierające ponad 10% wilgoci absolutnie nie są polecane.

 Właściwy wybór typu i gatunku węgla zapewnia:

• bezawaryjną pracę podajnika i kotła
• wyższą sprawność pracy retorty i oszczędność paliwa rzędu do 15% w porównaniu do paliwa gorszej jakości
• ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych związków chemicznych.

Palnik

 W kotle INTEGRA LUX zastosowano nowoczesny palnik retortowy, II generacji, własnej konstrukcji. Nowatorskie rozwiązania dotyczące geometrii palnika, doprowadzenia powietrza w określony obszar spalanego paliwa, wydłużony czas przebywania paliwa w wysokiej temperaturze – pozwalający na dokładne dopalanie się paliwa, kształt oraz budowa ślimaka transportującego węgiel do palnika umożliwiają efektywne spalanie nie tylko ekogroszku ale jego mieszanek z miałem węglowym czy nawet samego miału węglowego o określonych parametrach.

30 produktów w tej kategorii