ECONOMIC MAX

Kocioł z automatycznym podawaniem paliwa na groszek Economic Max 


Dostępny w mocach: 100kW, 125kW, 150kW, 175kW, 200kW, 225kW, 250kW, 275kW, 300 kW z zasobnikiem z lewej lub z prawej strony, a w przypadku kotłów do 150kW również z przodu kotłaWięcej

Economic Max

Oferta firmy Kotły Żywiec w zakresie inwestycyjnych kotłów dużych mocy z automatycznym podawaniem paliwa oparta jest na konstrukcji wymiennika podzielonego na dwa niezależnie hydraulicznie elementy. Zastosowanie takiej budowy w bardzo dużym stopniu ułatwia modernizację dotychczasowej kotłowni lub montaż kotła w nowej kotłowni. Zastosowanie palników o dużej sprawności energetycznej gwarantującej redukcję niskiej emisji szkodliwych związków podczas procesu spalania węgla. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala zaliczyć nasze produktu do wiodących, ekologicznych urządzeń grzewczych na rynku. Kotły automatyczne przeznaczone są do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania z obiegiem grawitacyjnym lub wymuszonym systemu otwartego, posiadającym zabezpieczenia zgodne z PN-91/B-02413 przez co nie podlegają rejestracji w rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego.


Palnik


W kotłach Economic Max zastosowano tradycyjny palnik retortowy o kształcie prostokąta. Konstrukcja stosowana w naszych urządzeniach z powodzeniem od blisko 6 lat gwarantuje niezawodność i długą żywotność.


Standardowym regulatorem stosowanym do sterowania pracą kotła to regulator firmy Compit model R328. Steruje on pracą kotła węglowego z podajnikiem z funkcją sterowania zaworu mieszającego i ładowaniem zasobnika CWU.
Najważniejsze cechy regulatora to:

 • Pogodowa regulacja temperatury CO - regulator na podstawie zmierzonej temperatury zewnętrznej i nastaw wyznacza optymalną temperaturę ogrzewania.
 • Pogodowe sterowanie zaworem mieszającym - dzięki tej funkcji obieg grzewczy z zaworem mieszającym może pracować na niższych parametrach.
 • Zabezpieczenie kotła przed pracą przy zbyt niskiej temperaturze przez odpowiednie sterowanie pompami, co wydatnie zwiększa żywotność kotła
 • Sterowanie ogrzewaniem zasobnika CWU - temperatura zasobnika jest stale mierzona i jeżeli zajdzie taka potrzeba regulator automatycznie uruchamia funkcję ładowania CWU.
 • Możliwość włączenia priorytetu CWU.
 • Współpraca z termostatem pokojowym - podłączony termostat pozwala na obniżenie temperatury kotła i wyłączenie pompy. Dzięki temu w okresach przejściowych unika się przegrzewania pomieszczeń zyskując na ekonomice i komforcie.
 • Sterowanie układem dosypywania węgla - po podłączeniu modułu rozszerzającego R320.E5 regulator może sterować pracą podajnika dosypującego paliwo z większego zasobnika (bunkra).
 • Zabezpieczenie przed zapaleniem sie paliwa w podajniku - temperatura podajnika jest stale mierzona, po przekroczeniu wartości alarmowej regulator wyłącza wentylator i usuwa palące sie paliwo z podajnika.
 • Złącze do przyłączenia zewnętrznego zabezpieczenia STB.


Pobierz instrukcję PDF

Mogą być stosowane węgle o niewielkich lub średnich zdolnościach koksowania, jak typ 31 lub typ 32 o zawartości części lotnych powyżej 30%.
Każdy zastosowany typ węgla winien mieć granulację poniżej 25 mm!
Wilgotność max. do 10% !!! Bardzo trudne jest spalanie węgla, kiedy jest on nadmiernie mokry. Stosowanie mokrego paliwa utrudnia zsypywanie węgla ze zbiornika, powoduje również nadmierne zużycie podzespołów.

Właściwy wybór typu i gatunku węgla zapewnia:

 • bezawaryjną pracę podajnika i kotła
 • wyższą sprawność pracy retorty i oszczędność paliwa rzędu do 15% w porównaniu do paliwa gorszej jakości
 • ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych związków chemicznych.

30 produktów w tej kategorii