KDO MAX

Kocioł uniwersalny KDO MAX - dwudzielny

Dostępny w mocach: 100kW, 125kW, 150kW, 175kW, 200kW, 225kW, 250kW, 275kW, 300 kW z zasobnikiem z lewej lub z prawej strony, a w przypadku kotłów do 150kW również z przodu kotła

Więcej

KDO MAX


KDO MAX to kotły centralnego ogrzewania należące do grupy kotłów wodnych niskotemperaturowych przeznaczonych do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania z obiegiem grawitacyjnym lub wymuszonym systemu otwartego, posiadającym zabezpieczenia zgodne z PN-91/B-02413 przez co nie podlegają rejestracji w rejonowy Urzędzie Dozoru Technicznego.
Typoszereg obejmuje wielkości w zakresie wydajności cieplnych od 80 kW do 450 kW. Budowa oparta jest na konstrukcji wymiennika podzielonego na dwa niezależnie hydraulicznie elementy. Zastosowanie takiej budowy w bardzo dużym stopniu ułatwia modernizację dotychczasowej kotłowni lub montaż kotła w nowej kotłowni. Kotły w wersji standardowej tj. KDO MAX realizują technikę dolnego spalania paliwa. Możliwa jest na życzenie klienta budowa wymiennika realizująca technikę górnego spalanie (wersja KDO MAX GS – patrz zakładka przekrój).Standardowo w kotłach KDO Max nie instaluje się zestawu sterowania z nadmuchem. Na indywidualne zamówienie istnieje możliwość takiego rozwiązania. Instalacja sterownika Perfekt który jest uniwersalnym regulatorem temperatury wody w kotle pozwala na zapewnienie ekonomicznej i automatycznej pracy całej instalacji CO. Sterownik reguluje pracą dmuchawy i pompy obiegowej. Ma możliwość współpracy ze sterownikiem pokojowym.Pobierz instrukcję PDF - Perfect

Pobierz instrukcję PDF - Luksus

Podstawowym paliwem do kotłów grzewczych zasypowych KDO MAX (dolne spalanie) jest węgiel kamienny do celów energetycznych sortymentu orzech, groszek. Paliwo to gwarantuje uzyskanie deklarowanej mocy. Dobre efekty uzyskuje się spalając mieszanki węgla kamiennego z miałem, drewnem itp.
W przypadku budowy konstrukcji wymiennika w wersji KDO MAX GS (górne spalanie) istnieje możliwość stosowania szerokiej gamy mniej szlachetnych paliw stałych jak węgiel brunatny, kawałki drewna itp.

30 produktów w tej kategorii