MODER DUO z podajnikiem żeliwnym

Dwupaleniskowy kocioł z podajnikiem ślimakowym żeliwnym.


Dostępny w mocach: 18kW, 22kW, 28kW, 32kW z zasobnikiem z lewej lub z prawej strony.

Dostępny również w wersji Plus ze sterownikiem obsługującym 4 pompy


Więcej

Moder Duo


MODER DUO to nowoczesna dwupaleniskowa konstrukcja kotła stalowego, która przez zastosowanie dwóch palenisk: automatycznego oraz tradycyjnego daje potencjalnemu użytkownikowi kotła możliwość stosowania szerokiej gamy paliw dostępnych na rynku.


Palnik


Kocioł wyposażony jest w palnik na paliwo stałe z podajnikiem ślimakowym nowej generacji. Do budowy podajnika wykorzystujemy żeliwo szare, natomiast ślimak wykonany jest z żeliwa sferoidalnego. Wpływa to na zwiększenie odporności na korozję, co wydłuża żywotność ślimaka. Ma to ogromne znaczenie przy użytkowaniu miału, który nie występuje w stanie suchym (pamiętajmy, że węgiel zawiera siarkę, która w połączeniu z wilgocią zdecydowanie przyspiesza procesy korozyjne)

Podstawowy sterownik montowany w kotłach KDO Economic umożliwia:

  • Płynną regulację procesu spalania
  • Sterowanie pompą CO
  • Sterowanie pompą CWU
  • Ustawienie priorytetu grzania zasobnika CWU
  • Grzania tylko zasobnika CWU (tzw tryb letni)
  • Możliwość wyłączenia podajnika paliwa i sterowania jak kotłem zasypowym
  • Współpracę z regulatorem pokojowym podnosząc komfort cieplny w pomieszczeniach mieszkalnych

Sterownik ten posiada:

  • Zabezpieczenie przeciwko nadmiernemu przegrzaniu kotła
  • Zabezpieczenie przeciwko cofnięciu płomienia do podajnika i zasobnika paliwa
  • Zabezpieczenie przeciwko ciągłej pracy podajnika jeżeli w zasobniku zabraknie paliwa

Dostępny również w wersji Plus ze sterownikiem obsługującym 4 pompyPobierz instrukcję PDF

Wytyczne odnośnie stosowanego paliwa (groszek)

 

Mogą być stosowane węgle o niewielkich lub średnich zdolnościach koksowania, jak typ 31 lub typ 32 o zawartości części lotnych powyżej 30%. Każdy zastosowany typ węgla winien mieć granulację poniżej 25 mm!
Maksymalna ilość miału przechodząca przez sito 1/8” wynosi
• dla typu 31 (tylko dla sklasyfikowanych węgli) do 20%
• dla typu 32 (tylko dla sklasyfikowanych niekoksujących węgli) do 20%
Wilgotność max. do 10% !!!
Spiekalność RJ max 10
Zawartość popiołu max 10%
Siarka max 0,6%

 

Wytyczne odnośnie stosowanego paliwa (miał)

 

Maksymalny rozmiar ziaren węgla zawartego w miale jest ograniczony do 30 mm. Mogą być stosowane węgle o niewielkich lub średnich zdolnościach koksowania, jak typ 31 lub typ 32 Wilgotność max. do 10% !!!

 

UWAGA! 
WILGOTNOŚĆ Jest to absolutnie wiodący parametr stosowanego paliwa. Bardzo trudne jest spalanie węgla, kiedy jest on nadmiernie mokry. Stosowanie mokrego paliwa utrudnia zsypywanie węgla ze zbiornika, powoduje również nadmierne zużycie podzespołów co grozi utratą gwarancji!!!
Węgle zawierające ponad 10% wilgoci absolutnie nie są polecane.

 

Właściwy wybór typu i gatunku węgla zapewnia:

• bezawaryjną pracę podajnika i kotła
• wyższą sprawność pracy retorty i oszczędność paliwa rzędu do 15% w porównaniu do paliwa gorszej jakości
• ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych związków chemicznych.

30 produktów w tej kategorii