Automatyczne

Automatyczne

KOTŁY AUTOMATYCZNE

Kotły z automatycznym podawaniem paliwa

Aktualna oferta produktowa firmy Kotły Żywiec w zakresie kotłów z automatycznych podawaniem paliwa oparta jest na sprawdzonych konstrukcjach wymienników z zastosowaniem palników o dużej sprawności energetycznej gwarantującej redukcję niskiej emisji szkodliwych związków podczas procesu spalania węgla. Zastosowanie tych rozwiązań pozwala zaliczyć nasze produktu do wiodących, ekologicznych i ekonomicznych urządzeń grzewczych na rynku. Uzyskanie certyfikatów ekologicznych przez kotły KDO Economic, Carbon Plus pozwala na zastosowanie ich w dostawach i montażu kotłowni na potrzeby programów ograniczenia „niskiej emisji” w poszczególnych gminach.

Informujemy, iż od 2010r. firma nasza dbając o ciągłe podnoszenie walorów użytkowych naszych kotłów stosuje do produkcji wymienników kotłów automatycznych atestowaną blachę o grubości 6mm i 8 mm. Pozwoliło nam to na oddanie do Państwa użytkowania urządzeń z 5-letnią gwarancją na szczelność wymienników.

Pokaż jako