Zasypowe

Zasypowe

KOTŁY ZASYPOWE

Tradycyjne kotły zasypowe

Podobnie jak w przypadku kotłów automatycznych walory użytkowe kotłów komorowych oferowanych przez naszą firmę od roku 2010 zmieniły się na korzyść trwałości konstrukcji. Na budowę płaszcza wewnętrznego wymienników standardowo stosujemy atestowane blachy o grubości 6mm co zdecydowanie przełoży się na żywotność urządzenia. Dodatkowo modele kotłów AGAT oraz KDO-U (RW) o mocach 17-29 kW wyposażyliśmy w mechaniczny przegarniacz zładu paliwa co podnosi jego walory użytkowe.

W zależności od budowy wymiennika kotły realizują technikę dolnego (KDO Plus, Opal), górnego spalania paliwa (AGAT), a także połączenie tych technik (KDO-U oraz KDO-U (RW) ) przez co istnieje możliwość wyboru odpowiedniego dla własnych preferencji i potrzeb urządzenia. Kotły naszej produkcji wyposażone są zależności od modelu w żeliwny lub stały ruszt wodny.

Produkowane przez nas urządzenia to kotły centralnego ogrzewania należące do grupy kotłów wodnych niskotemperaturowych przeznaczonych do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania z obiegiem grawitacyjnym lub wymuszonym systemu otwartego, posiadającym zabezpieczenia zgodne z PN-91/B-02413 przez co nie podlegają rejestracji w rejonowy Urzędzie Dozoru Technicznego.

Pokaż jako

Produkty na stronie

Produkty na stronie